Με ασύλληπτη δύναμη χτύπησε ο υδροστρόβιλος τις ακτές της Χαλκιδικής