Κύπρος: Απορρίφθηκε η πρόταση Ακιντζί για συνδιαχείριση των κοιτασμάτων