Κατασκευάζει το FBI πλαστά στοιχεία για πολιτικούς λογούς;