Σπύρος Πανταζόπουλος-Δέσποινα Kραουνάκη - Κάτω τα χέρια άπαντες απ' τη Μακεδονία