Πρόεδρος Τεχνικών ΔΕΗ: Nα καταργηθούν νόμοι που κλέβουν την επιχείρηση