Συνολάκης: «Θα είχαν σωθεί ζωές με τo σύστημα προειδοποίησης»