Τα επικρατέστερα σενάρια για το τι προκάλεσε την πτώση των S-200 στα Κατεχόμενα