Εκτίμιση τελικού εκλογικού αποτελέσματος από την singular logic