Άμεση λειτουργία μηχανισμού αποστολής SMS σε έκτακτες ανάγκες