Μετασεισμός κατά την διάρκεια του δελτίου στο STAR