Σχεδιαστής παιχνιδιών δημιουργεί πραγματικό Transformer